Voittaja häviää aina — Keski-Uusimaa 11.4.2018

Voittaja häviää aina

Kolumni jul­kaistu Keski-Uusi­maa -leh­dessä 11.4.2018

Neu­vot­te­lit tar­mok­kaasti lois­ta­van dii­lin. Aina­kin omasta mie­les­täsi. Kun toi­mi­tus­päivä lähes­tyy, toi­mit­taja ei. Meni­kö­hän jokin pie­leen?  Toni yrit­tää hal­lita voit­ta­mi­sen vim­maa.

 

Voittaja häviää aina toni hinkka kolumni 11.4.2018


 

 

 

CxO Professional Oy
MENU