Työpiina, pelastu ja pelasta — Keski-Uusimaa 7.3.2018

Työpiina, pelastu ja pelasta

Kolumni jul­kaistu Keski-Uusi­maa -leh­dessä 7.3.2018

Työ­paik­ka­kiusaa­mi­nen on ollut viime aikoina taval­lista enem­män esillä mediassa. Asiasta kes­kus­tel­laan ja se tuo­mi­taan, mutta käy­tän­nön neu­voja tai kon­kreet­tista apua tilan­tei­den rat­kai­se­mi­seen ei juuri ole tar­jolla. Toni pis­tää kolum­nis­saan oman lusik­kansa sop­paan.

 

Toni Hinkka kolumni työpiina, pelastu ja pelasta keski-uusimaa 7.3.2018


PS

Olemme laa­ti­neet pie­nen oppaan kiusaa­mi­selta pelas­ta­mi­seen. Saat sen käyt­töösi tästä.

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU