Työelämän supervoima — Keski-Uusimaa 6.2.2018

Työelämän supervoima

Kolumni jul­kaistu Keski-Uusi­maa -leh­dessä 6.2.2018

Jos sai­sit itsel­lesi jon­kin super­san­ka­rin poik­keus­ky­vyn, minkä haluai­sit? Millä sai­sit ihmeitä aikaan työ­elä­mässä? Toni poh­tii ja löy­tää yhden maa­gi­sen voi­man. Kai­ken lisäksi tuota voi­maa voi itse kukin kas­vat­taa. Ei hel­posti, mutta mitään suurta har­voin hel­polla saa­vut­taa­kaan.

 

Työelämän supervoima Toni Hinkka kolumni Keski-Uusimaa 6.2.2018

 

 

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU