Tiedotta työsi tuhoat — Keski-Uusimaa 10.1.2018

Tiedotta työsi tuhoat

Kolumni jul­kaistu Keski-Uusi­maa -leh­dessä 10.1.2018

Vaikka työsi on ajoissa val­mis, voit silti saada kata­stro­fin aikaan. Mitä ihmettä? Toni Hinkka poh­tii kolum­nis­saan teke­mi­sen ja tie­dot­ta­mi­sen suh­detta. Syn­tyykö tulok­sia, luot­ta­musta, tus­kaa vai kata­stro­feja?

 

Toni Hinkka kolumni tiedotta työsi tuhoat keski-uusimaa lehti 10.1.2018

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU