”Kou­lu­tus antoi eväitä joh­ta­mi­seen, kou­lut­ta­mi­seen ja esiin­ty­mi­seen. Hyvä sisältö ja läm­min, luot­ta­muk­sel­li­nen tun­nelma koh­ta­si­vat tässä kou­lu­tus­päi­vässä.”
Viivi Lehto-Pel­to­mäki

 

 

CxO Professional Oy
MENU