”Men­to­rointi vie mie­len­ti­laan, jossa kaikki on mah­dol­lista. Men­to­rin kanssa löy­dät vas­tauk­sia sii­hen ”miksi.”  Ja hän osaa ker­toa esi­merk­kejä siitä, ”miten” ja aut­taa sinua oival­ta­maan itse.”

Tarja Tör­mä­nen, vies­tintä- ja mark­ki­noin­ti­joh­taja, Wulff Oyj

CxO Professional Oy
MENU