Aset­taudu alt­tiiksi jat­ku­valle kehit­ty­mi­selle kohti parem­paa joh­ta­juutta — tulet yllät­ty­mään omista oival­luk­sis­tasi.”

Taina Vii­ala, joh­taja, Sei­nä­joen ammat­ti­kor­kea­koulu

CxO Professional Oy
MENU