”Jokai­sen itse­ään men­to­riksi kut­su­van hen­ki­lön pitää käydä tämä kurssi, jotta hän osaa täy­si­pai­noi­sesti toi­mia men­to­rina ja tuoda oma osaa­mi­sensa akto­rin käyt­töön täy­si­pai­noi­sesti.”

Marita Sal­me­nau­tio, busi­ness- ja uracoach, Part­ners Toget­her Oy

CxO Professional Oy
MENU