”Päivä oli mie­len­kiin­toi­nen koko­nai­suus, jossa oli sopi­vasti käy­tän­nön har­joi­tuk­sia vakuut­ta­vuu­desta. Ne eri­tyi­sesti jää­vät myös tule­vai­suu­dessa mie­leen.”

Jenni Rah­ko­nen

CxO Professional Oy
MENU