Kurssi antoi uusia näkö­kul­mia monia­lais­ten tii­mien joh­ta­mi­seen sekä työ­ka­luja men­to­roin­tiin. Kau­pan päälle sain olla osa lois­to­po­ruk­kaa, jonka kanssa olemme var­masti jat­kos­sa­kin yhtey­dessä.”

Viivi Lehto-Pel­to­mäki

CxO Professional Oy
MENU