CxO:n ammat­ti­men­to­ri­kurssi on oman amma­til­li­sen iden­ti­tee­tin ja työ­uran uudel­leen­löy­tä­mi­sen kään­nös­piste, jossa oppii hyö­dyn­tä­mään amma­til­lista koke­mus­taan mui­den iloksi ja hyö­dyksi.”

Tapio Jär­ven­pää, pro­jek­tie­van­ke­lista, ammat­ti­men­tori sekä tie­to­kir­jai­lija

CxO Professional Oy
MENU