Men­to­roin­ti­kou­lu­tus antoi sel­vän ymmär­ryk­sen men­to­roin­nin lisä­ar­vosta ja mah­dol­li­suuk­sista joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­seksi. Opin uudella tavalla ymmär­tä­mään myös omaa toi­min­ta­ta­paani.”

Erkki Saa­ri­koski

CxO Professional Oy
MENU