Ammat­ti­men­to­ri­kurssi on koke­mus­poh­jai­nen ja käy­tän­nön­lä­hei­nen lähes­ty­mis­tapa joh­ta­mi­seen, jossa ymmär­re­tään, että eri ihmi­siä ja per­soo­nal­li­suuk­sia joh­de­taan eri tavalla.”

Ari Van­ha­nen, Execu­tive Vice Pre­si­dent, Tieto Oyj

CxO Professional Oy
MENU