”Hyvä men­to­rointi on kuin yhteen­so­pi­van tans­si­pa­rin valssi, jossa pari pys­tyy sopeut­ta­maan tans­sias­ke­leensa vai­vat­to­masti musii­kin ja ympä­ris­tön muut­tuessa.”

Peter Solin, Senior Advi­sor, Paroc

CxO Professional Oy
MENU