”Onnis­tu­nut men­to­rointi on kuin tar­jottu illal­li­nen, missä pal­velu on pelan­nut, viini ollut sopiva, ympä­ristö mie­leen­pai­nuva, ruoka ja raaka-aineet puh­taat ja maut sopusoin­nussa niin kuin säve­let Bac­hin koraa­lissa. Kun nousen pöy­dästä mie­lessä ei pyöri las­kun lop­pusumma, vaan tyy­ty­väi­syys; Kyllä tästä kan­natti mak­saa ja vielä tipit päälle. Astun ulos yöhön ja maa­ilma näyt­tää aivan eri­lai­selta.”

Dick Karls­son, Paroc

CxO Professional Oy
MENU