Senior Men­tor Pekka Kan­to­lan eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu toi­min­nan kehit­tä­mi­nen, laa­dun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät, tuote- ja pal­ve­lu­ke­hi­tys, tuot­teis­ta­mi­nen sekä pro­jek­tin­hal­linta.

Pekan työ­ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

  • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2010-
  • CEO, Oulu Busi­ness Networks Oy 2008-
  • CEO, Soneco Oy 2006–2007
  • Kehi­tys­joh­taja, Capricode Oy 2003–2006
  • Kehi­tys­joh­taja, Voice­bit Oy 2000–2003
  • Pro­jekti- ja tuo­te­pääl­likkö, Spectra-Phy­sics Vision­Tech Oy 1991–2000

Pekalla on myös Cer­ti­fied Scrum Pro­duct Owner & Scrum Mas­ter -ser­ti­fi­kaatti.

Pekan jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä.

Pekka Kan­tola toi­mii Oulun alu­eella.

CxO Professional Oy
MENU