Jukka Näräkkä

Jukka Näräkkä (s.1954) on pit­källä työ­ural­laan toi­mi­nut lukui­sissa joh­to­teh­tä­vissä sekä isoissa, että pie­nissä orga­ni­saa­tioissa. Hänen eri­tyis­osaa­mis­taan ovat ihmis­ten joh­ta­mi­nen, orga­ni­saa­tioi­den joh­ta­mi­nen ja kan­sain­vä­li­syys. Hän on tot­tu­nut toi­mi­maan monissa eri­lai­sissa kult­tuu­reissa uransa aikana.

Jukka Närä­kän yli 40-vuo­ti­nen työ­ura:

 • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2010-
 • Toi­mi­tus­joh­taja Soun­dim Oy 2018-
 • Hal­li­tuk­sen jäsen, Event Tra­vel Fin­land Oy 2009–2014
 • Yrit­täjä, Redondo Oy 2008- . Useita kau­pal­lis­ta­mis- ja kan­sain­vä­lis­tä­mis­pro­jek­teja
 • Hal­lin­to­neu­vos­ton jäsen, Luot­to­kunta 2006–2008
 • Toi­mi­tus­joh­taja, Suo­men Mat­ka­toi­misto Oy 2005–2008
 • Myyn­ti­joh­taja, Fin­nair Oyj 1999–2005 (Scan­di­na­via, Poh­jois-Ame­rikka, UK, Venäjä ja Itä-Eurooppa)
 • Alue­joh­taja, Fin­nair Oyj 1998–1999 (Scan­di­na­via, Venäjä, Bal­tia)
 • Maa­joh­taja, Fin­nair Oyj Norja 1992–1998
 • Pro­jek­ti­pääl­likkö, Fin­nair Oyj 1991–1992
 • Piiri/myyntipäällikkö, Fin­nair Oyj USA (Los Ange­les) 1985–1991

Jukka NäräkkäJukan jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä.

CxO Professional Oy
MENU