Senior men­tor Jukka Närä­kän eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu myyn­ti­joh­ta­mi­nen, orga­ni­saa­tion joh­ta­mi­nen, toi­minta ulko­mailla sekä esiin­ty­mis- ja neu­vot­te­lu­tai­dot.

Jukka Närä­kän yli 25-vuo­ti­nen työ­ura (mukana myös luot­ta­mus­teh­tä­vät):

  • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2010-
  • Hal­li­tuk­sen jösen, Event Tra­vel Fin­land Oy 2009-
  • Yrit­täjä, Redondo Oy 2008-
  • Hal­lin­to­neu­vos­ton jäsen, Luot­to­kunta 2006–2008
  • CEO, Suo­men Mat­ka­toi­misto Oy 2005–2008
  • Myyn­ti­joh­taja, Fin­nair Oyj 1999–2005
  • Alue­joh­taja, Fin­nair Oyj 1998–1999
  • Maa­joh­taja, Fin­nair Oyj Norja 1992–1998
  • Pro­jek­ti­pääl­likkö, Fin­nair Oyj 1991–1992
  • Piiri/myyntipäällikkö, Fin­nair Oyj USA (Los Ange­les) 1985–1991

Jukan jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä.

CxO Professional Oy
MENU