Senior Men­tor Harri Kos­ki­sen eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu kil­pai­lustra­te­giat, myyn­nin ja asiak­kuuk­sien joh­ta­mi­nen sekä jul­kis­ten han­kin­to­jen mark­ki­nat. Har­rin työ­ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

  • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2014 -
  • Senior Busi­ness Advi­sor, Liik­keen­joh­don Asian­tun­ti­ja­kes­kus 2013 -
  • Myyn­ti­joh­taja, BTJ Fin­land Oy 1997 — 2012
  • Myyn­ti­pääl­likkö, Kaso Oy, 1990 — 1997
  • Tuo­te­pääl­likkö, Suo­men 3M Oy 1986 — 1990.

Harri on kou­lu­tuk­sel­taan KTM.

Har­rin jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­dI­nistä fi.linkedin.com/in/harritkoskinen/

CxO Professional Oy
MENU