Senior Men­tor Göran Rönn­berg on toi­mi­nut usean suo­ma­lai­sen ja ruot­sa­lai­sen yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jana — ja tämän lisäksi joh­don kon­sult­tina. Göra­nin motto on “roliga pen­gar”, jonka mukaan kas­vu­ha­kui­sen yri­tys­toi­min­nan on oltava kan­nat­ta­vaa ja haus­kaa.

Göra­nin eri­tyis­osaa­mi­nen liit­tyy kan­nat­ta­van kas­vun luo­mi­seen ja hal­lin­taan, yhteis­työ­hön ja kans­sa­käy­mi­seen Poh­jois­maissa, menes­tys­pro­fii­lin “kloo­naa­mi­seen” sekä joh­to­ryhmä- ja hal­li­tus­työs­ken­te­lyn kehit­tä­mi­seen.

Göra­nin työ­ura on pitkä (27 vuotta toi­mi­tus­joh­ta­jana ja 9 vuotta joh­don kon­sult­tina) ja se on kerätty mm. seu­raa­vissa yri­tyk­sissä:

 • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2011-
 • CEO, Stena Recycling Oy
 • CEO, Metal­liyh­tymä Oy
 • CEO, Skul­tuna Folie AB
 • CEO, Alumna Oy
 • CEO, S.A.M.I.
 • CEO, Pää­oma­ra­tio­nointi Oy
 • CEO, Suo­men Hadak Oy
 • Joh­don kon­sultti, Indevo AB
 • Joh­don kon­sultti, 3-P Kon­sul­tit Oy
 • Joh­don kon­sultti, Asb­jörn Hab­bers­tad AB

Näi­den ohella hän on osal­lis­tu­nut Skul­tuna Flexible AB:n ja Stena Metall AB:n hal­li­tus­työ­hön.

CxO Professional Oy
MENU