Mitä tehdä narsistin hoville?

Nyt on työ­paik­ka­kiusaa­ja­nar­sisti saatu pois orga­ni­saa­tiosta. Ehkä hänet on kap­se­loitu sel­lai­seen teh­tä­vään, missä hän ei saa mit­ta­vaa hen­kistä kär­si­mystä aikai­seksi. Rauha maassa? Useim­milla koh­taa­mil­lani kiusaa­jilla on ollut oma hovinsa. Sel­lai­sia

CxO Professional Oy
MENU