Sankarijohtajalla on korvat — Iisalmen Sanomat 29.10.2017

Sankarijohtajalla on korvat

Kolumni jul­kaistu Iisal­men Sano­missa 29.10.2017

Asiaa kuun­te­lun mer­ki­tyk­sestä joh­ta­mi­sessa. Joh­taja, joka ker­too san­ka­ri­ta­ri­noita vain itses­tään, on tuo­mittu epä­on­nis­tu­maan.

Sankarijohtajalla on korvat Toni Hinkka kolumni Iisalmen Sanomat 29.10.2017

 

 

CxO Professional Oy
MENU