Kuinka kehi­tät hen­ki­lö­koh­taista vakuut­ta­vuut­tasi?

  • Miksi hen­ki­lö­koh­tai­nen vakuut­ta­vuus on yksi tär­keim­mistä menes­tys­te­ki­jöis­täsi?
  • Mistä vakuut­ta­vuus muo­dos­tuu?
  • Miten vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa?
  • Käy­tän­nön väli­tön­vai­kuit­tei­sia kei­noja karis­man paran­ta­mi­seksi.

Esiin­tyjä: Toni Hinkka, vakuut­ta­vuus­men­to­risti, CxO Pro­fes­sio­nal Oy

Pidetty 17.2.2017, kesto 50 min (huom. webi­naa­ri­puhe alkaa koh­dasta 4:00 min)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU