Koko­nai­sark­ki­teh­tuu­rin ylim­mät tasot, jotka on varattu (liike)toiminta-arkkitehtuurille, ovat hyvin jäsen­ty­mät­tö­miä. Vakiin­tu­neita käy­tän­töjä ei ole, ne ovat vasta muo­tou­tu­massa. Näi­den taso­jen sisäl­lyt­tä­mi­nen koko­nai­sark­ki­teh­tuu­riin on kui­ten­kin tär­keää.

  • Orga­ni­saa­tio­kult­tuuri – mistä on kysy­mys?
  • (Liike)toiminta-arkkitehtuurin sisältö
  • Orga­ni­saa­tio­kult­tuuri, koko­nai­sark­ki­teh­tuuri ja muu­tos­joh­ta­mi­nen

Esiin­tyjä: Reino Myl­ly­mäki, tuot­ta­vuusak­ti­visti, CxO Pro­fes­sio­nal Oy

Pidetty 16.6.2017, kesto 45 min

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU