Kehi­tys­hank­keen healthc­heck.

  • Mistä kehi­tys­hank­keen onnis­tu­mi­sessa on kysy­mys?
  • Tuo­reen Kehi­tys­hank­keen val­mis­te­lun ter­veys­tar­kas­tus -tut­ki­muk­sen tulok­set
  • Kei­noja onnis­tu­mi­sen toden­nä­köi­syy­den paran­ta­mi­seen

Esiin­tyjä: Reino Myl­ly­mäki, tuot­ta­vuusak­ti­visti, CxO Pro­fes­sio­nal Oy

Pidetty 7.2.2017, kesto 50 min

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU