Miten toi­mia, jos orga­ni­saa­tiossa on kaa­osta ja hen­kistä kär­si­mystä aiheut­tava hen­kilö? Miten ennal­teh­käistä moista?

  • Häi­riö­nai­heut­ta­jan tun­nis­ta­mi­nen ja tyy­pit­tä­mi­nen
  • Sel­viy­ty­mis­pe­rus­tan luo­mi­nen
  • Valitse stra­te­giasi
  • Tais­telu
  • Jäl­ki­hoito
  • Ennal­taeh­käisy

Esiin­tyjä: Toni Hinkka, työ­on­nel­li­suus­men­to­risti, CxO Pro­fes­sio­nal Oy

Pidetty 28.4.2017, kesto 50 min

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU