Opas ker­too, miksi menes­ty­vää orga­ni­saa­tiota on vai­keaa pelas­taa, miten eri tavoin muu­tok­seen suh­tau­du­taan sekä käy­tän­nöl­li­siä neu­voja, miten muu­tosta kan­nat­taa joh­taa.

  • Miksi menes­ty­vää orga­ni­saa­tiota on vai­kea pelas­taa?
  • Miksi eri ihmi­set koh­taa­vat muu­tok­sen niin eri tavoin?
  • Miten joh­dan tulok­sel­li­sesti muu­tosta?
  • Mitä minun kan­nat­taa muis­taa, kun muu­tos sat­tuu omalle koh­dalle?

Esiin­tyjä: Reino Myl­ly­mäki, tuot­ta­vuusak­ti­visti, CxO Pro­fes­sio­nal Oy

Pidetty 19.5.2017, kesto 51 min

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU