Kirja perus­tuu kym­me­nien epä­on­nis­tu­nei­den tai vaka­viin vai­keuk­siin jou­tu­nei­den tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tien ana­lyy­siin, lukui­siin haas­tat­te­lui­hin sekä kir­joit­ta­jien oma­koh­tai­siin koke­muk­siin. Kirja aut­taa luki­jaa löy­tä­mään tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tinsa hei­kot koh­dat: suden­kuo­pat, jotka saat­tai­si­vat tuhota pro­jek­tin – ja antaa sie­me­niä onnis­tu­mista var­ten.

Kir­jan tie­dot:

  • ISBN 978–952-92–7787-2
  • Jul­kis­tettu 7.10.2010
  • Koko A5 (148 mm x 210 mm)
  • Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net
  • Sivu­määrä 286
  • Paino noin 370 g
  • Pak­suus noin 15 mm
  • Pai­nos 2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU