Koko­nai­sark­ki­teh­tuuri (EA) miel­le­tään usein vir­heel­li­sesti vain IT:n asiaksi. Sopi­vasti käy­tet­tynä EA toi­mii joh­ta­mi­sen väli­neenä yri­tystä tai yhtei­söä kehi­tet­täessä. Kes­ki­tyn tek­nii­koi­den sijaan koko­nai­sark­ki­teh­tuu­rin käyt­töön joh­ta­mi­sessa.

  • Koko­nai­sark­ki­teh­tuuri kehit­tä­mi­sen väli­neenä
  • Sel­kiin­ty­mät­tö­män lii­­­ke­­­toi­­­minta- tai toi­­­minta-ark­­­ki­­­teh­­­tuu­­­rin käy­tön mah­dol­li­suu­det
  • Fis­kar­sin sak­set ja koko­nai­sark­ki­teh­tuuri
  • Koko­nai­sark­ki­teh­tuuri muu­tos­joh­ta­mi­sessa.

Esiin­tyjä: Reino Myl­ly­mäki, tuot­ta­vuusak­ti­visti, CxO Pro­fes­sio­nal Oy

Pidetty 17.4.2017, kesto 48 min

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU