Liikojen lupailijasta onnistujaksi — Länsiväylä 20.1.2018

Liikojen lupailijasta onnistujaksi

Kolumni jul­kaistu Län­si­väylä -leh­dessä 20.1.2018

Pet­ty­mys­ten käsit­te­ly­kyky on edel­ly­tys kehit­ty­mi­selle. On silti totta että pet­ty­mys toi­sensa perään syö moti­vaa­tiota. Miten päästä eteen­päin? Toni poh­tii kolum­nis­saan opti­mis­min ja yltiö­op­ti­mis­min vai­ku­tuk­sia kehit­ty­mi­seen. Syn­tyykö tulok­sia vai ei?

 

Liikojen lupailijasta onnistujaksi Toni Hinkka Kolumni Länsiväylä 20.1.2018

 

 

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU