Kuuntele Business FM: Voiko ihminen vaikuttaa vaikuttavuuteensa?

Business FM otti aamushownsa aiheeksi vaikuttamistaidot. Moni ajattelee, että joku syntyy karismaattiseksi ja saaduilla taidoilla mennään — läpi elämän

Voiko omaan vaikuttavuuteensa vaikuttaa? Miksi pitäisi?

Business FM:n juontaja Roni Malinen kutsui Toni Hinkan ja Marja-Leena Tikkasen aamuvieraaksi studioon keskustelemaan aiheesta

 

Kes­kus­telu pol­veili seu­raa­vissa aiheissa:

  • Voiko ihmi­nen vai­kut­taa vai­kut­ta­vuu­teensa?
  • Miten iso työ muu­tok­sessa on?
  • Voiko 50+ joh­taja muut­taa joh­ta­mis­taan? Miksi pitäisi muut­taa?
  • Tyy­pil­li­set ongel­mat ja nii­den kor­jaa­mi­nen?
  • Onko nais- tai mies­joh­ta­jille tyy­pil­li­siä vah­vuuk­sia tai heik­kouk­sia?
  • Mitkä ele­men­tit luo­vat vai­ku­tel­man vai­kut­ta­vuu­desta?

Kuu­let kes­kus­te­lun uusin­tana per­jan­taina 4.5. kello 7.30 ja 10.30.

Virit­täydy pää­kau­pun­ki­seu­dulla taa­juu­delle 89,7 MHz ja Tam­pe­reella 106,8 MHz


Tästä saat reilun minuutin mittaisen johdannon aiheeseen

Toni ker­too videolla mistä hen­ki­lö­koh­tai­sessa vai­ku­tus­voi­massa on kyse.

Katso video: Mitä on vai­ku­tus­voima?

 


 

#busi­nessfm

 

CxO Professional Oy
MENU