Leila Luukkainen ja Sami Partanen Keski-Karjalan karismaattisimmat

Lähes 400 kes­ki­kar­ja­laista osal­lis­tui Koti-Kar­­jala-leh­­den CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n avus­tuk­sella jär­jes­tä­mään Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen valin­taan. 15 % äänistä tuli Poh­­jois-Kar­­ja­­lan maa­kun­nan ulko­puo­lelta. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi äänes­tet­tiin lau­­laja-lau­­lun­­te­­kijä Leila Luuk­kai­nen ja mie­heksi

Dino-johtajia uhkaa sukupuutto — Ilkka 31.3.2016

Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin joh­ta­juus­hau­to­mossa Kau­ha­joella poh­dit­tin, mil­lai­nen on hyvä pomo. Kau­ha­joenlla Suu­poh­jan Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin ja SEKin jär­jes­tä­mässä joh­ta­juus­hau­to­mossa puhu­nut Hinkka sanoo tavan­neensa pro­sen­tu­aa­li­sesti enem­män hyviä nais­joh­ta­jia kuin mies­joh­ta­jia. Lue juttu koko­nai­suu­des­saan Ilkka 2016-03-31

CxO Professional Oy
MENU