Tue sotaveteraaneja ostamalla CxO:n uutuuskirja NYT!

CxO Men­tor Oy kun­nioit­taa sota­ve­te­raa­nien panosta maamme itse­ni­syy­den pelas­ta­mi­sessa lah­joit­ta­malla jokai­sesta lop­pu­vii­kon aikana myy­dyst uutuus­kir­jasta Paras neu­voni joh­ta­mi­seen ikin10 euroa Sotiemme Vete­raa­nit -keryk­seen. Voit siis osal­lis­tua sota­ve­te­raa­nien tuke­mi­seen yksin­ker­tai­sesti tilaa­malla

Jarkko Hämäläinen: Kynä on miekkaa vahvempi

CxO Aca­demy Van­taan aamiais­ti­lai­suus 28.11.2012 kes­kit­tyi puhu­malla vai­kut­ta­mi­sen ymprille. ness oli tll ker­taa Lea­ding Men­tor Jarkko Hmli­nen, joka esiin­tyi otsi­kolla Puhe­valta ja ihmi­siin vai­kut­ta­mi­nen. Hmli­nen yhdisti puhu­malla vai­kut­ta­mi­sen tapah­tu­miin yri­tys­kentss.

CxO:n kolmas kirja julkistettiin Kampissa

CxO Men­tor Oy jul­kisti kol­man­nen kir­jansa — Paras neu­voni joh­ta­mi­seen ikin- tors­taina 22.11.2012 klo 9–10 Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­sen vii­den­ness ker­rok­sessa sijait­se­vassa Johto Cafe:ssa. Jul­kis­tus­ti­lai­suu­teen osal­lis­tui vii­ti­sen­kym­ment kut­su­vie­rasta. “Kirja poh­jau­tuu CxO:n koh­taa­mi­sis­saan

CxO aloittaa ammattimentoroinnin valmennustarjonnan

CxO Men­tor Oy on Suo­men joh­tava ammat­ti­men­to­roin­tiy­ri­tys sek ammat­ti­men­to­roin­nin edell­kvij ja suun­nan­nyttj. Kas­va­neen kysynnn vuoksi CxO aloit­taa kai­va­tun men­to­roin­ti­kou­lu­tuk­sen, joka poh­jau­tuu CxO:n kii­tel­tyyn ammat­ti­men­to­roin­nin hyvn toi­min­ta­mal­liin, sato­jen men­to­roin­tien koke­muk­seen sek

CxO kiinnosti Technopoliksessa

CxO Men­tor Oy kvi esit­ty­tymssTech­no­po­lisBusi­ness Break­fast -tapah­tu­massa Van­taan Tech­no­po­lik­sessa per­jan­taina 16.11.2012. Aamiais­ti­lai­suu­teen oli tul­lut neli­sen­kym­ment Tech­no­po­lik­sen asia­kasta kuu­le­maan CxO:n tari­naa hyvst joh­ta­juu­desta. Vuo­ro­vai­kut­tei­sessa tilai­suu­dessa CxO:n toi­mi­tus­joh­tajaToni Hinkkakar­toitti — jlleen ker­ran

CxO Professional Oy
MENU