Erit­täin käy­tän­nön­lä­hei­nen ja hyö­dyl­li­nen val­men­nus.”

Esko Piek­kari

CxO Professional Oy
Valikko