”Kou­lu­tus antoi eväitä joh­ta­mi­seen, kou­lut­ta­mi­seen ja esiin­ty­mi­seen. Hyvä sisältö ja läm­min, luot­ta­muk­sel­li­nen tun­nelma koh­ta­si­vat tässä koulutuspäivässä.”
Viivi Lehto-Peltomäki

CxO Professional Oy
Valikko