Erin­omai­nen kou­lu­tus, lisää itse­tun­te­musta ja val­miuk­sia hyö­dyn­tää omia vahvuuksiaan.
Reija Kajaste

CxO Professional Oy
Valikko