Karisma on eri­tyi­sesti Suo­messa vähek­sytty ominaisuus.
Pet­teri Kolinen

CxO Professional Oy
Valikko