Aset­taudu alt­tiiksi jat­ku­valle kehit­ty­mi­selle kohti parem­paa joh­ta­juutta — tulet yllät­ty­mään omista oivalluksistasi.”

Taina Vii­ala, joh­taja, Sei­nä­joen ammattikorkeakoulu

CxO Professional Oy
Valikko