”Erin­omai­nen kurssi, joka toi­mii syven­tä­vänä oppi­mää­ränä men­to­roi­vaan joh­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen yleen­sä­kin.”

Petri Myl­ly­mäki

CxO Professional Oy
Valikko