”Kurssi joh­dat­te­lee lois­ta­vasti men­to­roin­nin saloi­hin ja kurs­sin aktii­vi­nen kes­kus­telu on todella antoi­saa.”

Mikko Koi­vu­lehto, han­kin­ta­pääl­likkö, Van­taan Ener­gia Oy

CxO Professional Oy
Valikko