”Erin­omai­nen käy­tän­nön­lä­hei­nen kou­lu­tus men­to­roin­nissa menes­ty­mi­seen.”

Matti Laakso, kehi­tys­joh­taja, Neste Oyj

CxO Professional Oy
Valikko