”Laaja-alai­nen porukka eri­laista osaa­mista, hyvä ver­kosto. Pal­jon käy­tet­tä­viä työ­ka­luja men­to­roin­tiin.”

Jukka Hakola

CxO Professional Oy
Valikko