”Kou­lu­tus on hyvä kom­bi­naa­tio asia­si­säl­töä ja teke­mistä har­joit­te­lun kautta.”

Hanna Nyrö­nen, Coach, yrit­täjä, CEO

CxO Professional Oy
Valikko