”CxO:n kou­lu­tuk­set ovat innos­ta­via ja käy­tän­nön­lä­hei­siä. Muu­tos on varma, kun käy kurs­sin.”

Yrjö Ben­son

CxO Professional Oy
Valikko