”Erin­omai­nen, valai­seva päivä joka roh­kai­see tut­ki­maan omia puut­tei­taan ja kehit­tä­mään vah­vuuk­si­aan.”

Riku Hel­mi­nen

CxO Professional Oy
Valikko