”Erit­täin pal­jon uusia ideoita karis­man paran­ta­mi­seen.”

Kimmo Talsi

CxO Professional Oy
Valikko