Lois­tava kou­lu­tus itsensä kehit­tä­mi­seen ja tun­te­muk­sen lisää­mi­seen. Pal­jon hyvää oppia ja kon­kreet­ti­sia työ­ka­luja ja mene­tel­miä.”

Mika Kaup­pi­nen

CxO Professional Oy
Valikko