Osal­lis­tava kurssi, jossa teo­ria­pohja ja käy­täntö yhdis­ty­vät.”

Leena Rinne

CxO Professional Oy
Valikko