”Ammat­ti­men­to­ri­kurssi antaa käy­tän­nön val­miu­det ja työ­vä­li­neet men­to­rina toi­mi­mi­seen.”

Erkki Tas­ki­nen, CEO, Yri­tys­voi­mala

CxO Professional Oy
Valikko