Inten­sii­vi­nen ja käy­tän­nön­lä­hei­nen tapa tehdä asioita parem­min ja yhteis­työ­kump­pa­nien tilanne ymmär­täen.”

Eero Rasa, ER-Nest Oy

CxO Professional Oy
Valikko