”Men­to­rointi on erin­omai­nen joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sen väline.”

Matti Van­ha­nen, toi­mi­tus­joh­taja, Per­hey­ri­tys­ten liitto

CxO Professional Oy
Valikko